Euro-Children VZW

Welkom

Wij brengen kinderen uit achtergestelde gebieden binnen Europa in contact met gastgezinnen. Het is de bedoeling hen een deugddoende vakantie te bezorgen. Wij hopen dat de kinderen jaar na jaar kunnen terugkeren bij hetzelfde gezin en proberen op die manier vriendschapsbanden te laten groeien tussen het kind en de kinderen uit het gastgezin. Vaak zien wij die banden zelfs uitgebreid tot de gastfamilie en de familie van hun gastkind.Op die manier geven wij het kind een doel in het leven iets om naar uit te kijken. Het weet dat het de volgende vakantie terug mag komen bij “zijn/haar” familie in België. Op die manier geven wij deze kinderen een steun in hun groei naar volwassenheid.

De selectie van de kinderen is in handen van onze buitenlandse medewerkers. Zij hebben de opdracht om die kinderen te kiezen, die zonder een initiatief als het onze, nooit de kans zouden hebben om buiten hun omgeving te komen en zo een ander deel van Europa te zien.

Dit alles zorgt er ook voor dat verschillende culturen samenkomen en elkaar beter leren begrijpen, wat een bijdrage is tot het tot stand komen van de Europese gedachte.

CORONA-UPDATE


Wij stuurden op 7 mei een Corona-update via mail naar onze (kandidaat)gastgezinnen en publiceerden de tekst gelijktijdig op onze Facebookpagina:

Lieve (kandidaat)gastouders,

Vooreerst hopen we dat alles goed gaat met jullie, jullie gezins- en familieleden en deze virus niet een van jullie geliefden treft. Dagelijks volgen we allen de evolutie van dit onwezenlijk gebeuren en beïnvloedt deze pandemie ons leven, ons werk, ons sociaal leven.

Ook wij met onze VZW weten niet wat de komende zomer zal geven en stellen ons ook stapvoets de vraag of onze kinderen zullen komen. Met ons team vergaderen we, uiteraard in livestream, wat frequenter om alles op de voet te volgen. We werken gewoon door in de veronderstelling, de hoop, dat grenzen open gaan en vluchten mogelijk worden tegen juli. Uiteraard hangt alles af hoe deze virus evolueert in Europa. Een voorspelling, een antwoord of de kinderen uit Belarus, Kroatië en Slovakije kunnen komen hangt niet van ons af, maar van de overheid. Niet alleen van de versoepeling van onze eigen Corona-regels, maar ook de maatregelen van de respectievelijke landen zullen onze beslissingen bepalen.

We houden sterk contact met onze Caritas-afdeling in Wit-Rusland, waar we in overleg en volgens de wettelijke bepalingen eind mei zullen moeten kijken wat de mogelijkheden zijn. Gezien de plaatselijke ingewikkelde administratieve afhandeling, hebben we een aantal weken nodig om de overtocht te regelen. Dus, begin juni weten we meer.

Toch blijven we hopen, samen met jullie, om deze kinderen die het hard nodig hebben (deze crisis zal ook hen als eerste treffen) die deugddoende vakantie te laten beleven bij onze warme gastgezinnen.

Dank alvast, om geduld uit te oefenen, en samen met ons de toekomst af te wachten. We houden jullie verder op de hoogte.

Of onze ontmoetingsavond van ZATERDAG 6 JUNI 2020 (van 18u-21u) kan doorgaan, is ook nog een groot vraagteken. Wil deze datum toch nog gereserveerd houden!

Hou jullie gezond en vanuit ons kot doen we verder… samen tegen Corona!

Het Euro-Children-team