Euro-Children VZW

Welkom

Na onze eerste update op 7 mei, stuurden we op 27 mei een tweede mail naar onze gastouders en plaatsten dit bericht eveneens op onze Facebook-pagina.

Wij brengen kinderen uit achtergestelde gebieden binnen Europa in contact met gastgezinnen. Het is de bedoeling hen een deugddoende vakantie te bezorgen. Wij hopen dat de kinderen jaar na jaar kunnen terugkeren bij hetzelfde gezin en proberen op die manier vriendschapsbanden te laten groeien tussen het kind en de kinderen uit het gastgezin. Vaak zien wij die banden zelfs uitgebreid tot de gastfamilie en de familie van hun gastkind.Op die manier geven wij het kind een doel in het leven iets om naar uit te kijken. Het weet dat het de volgende vakantie terug mag komen bij “zijn/haar” familie in België. Op die manier geven wij deze kinderen een steun in hun groei naar volwassenheid.

De selectie van de kinderen is in handen van onze buitenlandse medewerkers. Zij hebben de opdracht om die kinderen te kiezen, die zonder een initiatief als het onze, nooit de kans zouden hebben om buiten hun omgeving te komen en zo een ander deel van Europa te zien.

Dit alles zorgt er ook voor dat verschillende culturen samenkomen en elkaar beter leren begrijpen, wat een bijdrage is tot het tot stand komen van de Europese gedachte.

GEEN ZOMER, DEZE ZOMER?!


Vorige week hadden we met onze huidige gastgezinnen een telefonisch babbel en mailden hen op 15 juni onze laatste Corona-update door, voor die verscheen in ons nieuw tijdschrift.

Beste Euro-Children-vrienden,

Corona, Corona, alles draaide de laatste maanden rond deze Covid-19. Niet alleen onze eigen wereld werd dooreen geschud, maar de ganse wereld werd plots verbonden met elkaar door deze pandemie. We hopen dan ook, dat alles goed met jullie gaat. Dat deze virus jullie niet lijfelijk heeft geraakt en niet een van jullie geliefden hiervan slachtoffer werd.

De voorbije maanden hebben we allen belemmeringen gevoeld: elkaar niet mogen zien, afstand houden, misschien wel tijdelijk technisch werkloos zijn of extra uren draaien in de gezondheidssector… Ook weten we nog maar half of vakanties mogelijk zullen zijn en worden langzaam versoepelingen waarheid, maar steeds met de gedachte dat een stopzetting van deze nieuwe kleine vrijheden opnieuw mogelijk is.

Ook voor ons als vereniging, waar net vakanties aanbieden aan onze kinderen het doel is, werd vanaf maart alles plots onzeker. We volgden, zoals veel van jullie die als gastouder of sympathisant erg betrokken zijn met onze VZW, de maatregelen van onze regering op de voet en lazen steeds de nieuwsberichten op de officiële site https://www.info-coronavirus.be/nl/news/. We hoopten dan ook meer duidelijkheid te krijgen bij de laatste persconferentie van 3 juni 2020 waarin de 3e fase van het afbouwplan van de Nationale Veiligheidsraad duidelijkheid zou brengen vanaf 8 juni. Alle aangekondigde maatregelen en versoepelingen gingen over ons als inwoners van België, zoals de mogelijkheid tot vakanties en het openen van de grenzen naar het buitenland. Ook bij het nalezen van hun teksten vonden we geen uitleg hoe het zat met buitenlanders die naar ons land op vakantie kwamen. Na onze voorlaatste virtuele vergadering van vorige week woensdag (want ja, heel courant en vanop afstand overleggen we nu met ons team) hebben we ons voorgenomen om telefonische contacten te leggen met verschillende diensten en kregen onderstaande antwoorden (dit is onze stand van zaken bij het opmaken van dit tijdschrift dd. 10/06/20):
 Buitenlandse Zaken: nog tot 15/06 een temperatuurtest (geen Corona-test) én 2 weken quarantaine-tijd is mogelijk. Deze regel staat nergens vermeld (en geeft uiteraard ook volgens hun mening verwarring) maar wordt bepaald in de Belgische luchthaven bij het landen! Vermoedelijk komt er een versoepeling na 15/06 en een gemeenschappelijk akkoord, ENKEL voor de EU-landen vanaf 01/07. Men probeert dit op Europees niveau te regelen. Dus voor Kroatië & Slovakije zal het reizen tegen 01/07, zonder enige extra maatregel, vermoedelijk mogelijk zijn. Belarus, die geen EU-land is, zal onder deze regel niet vallen.
 Informatiedesk Covid 19: bevestigt bovenstaande en vindt het ook spijtig dat deze info nergens terug te vinden is, ook niet op hun site. We vertelden dat dit heel vervelend is voor ons als organisatie, ook voor de gastkinderen én onze gezinnen gezien we alles (ook de administratieve afhandeling voor Belarus) in wacht moeten zetten. Deze medewerker luisterde aandachtig en was heel begripsvol en zal ons verzoek om toch snel enige duidelijkheid te bekomen, voorleggen aan de Covid-cel en Veiligheidsraad en noteerde onze gegevens. Een antwoord via mail of telefonisch van deze specialisten zou wel enkele dagen kunnen duren.
 Ambassade Kroatië in Brussel: reizen naar België kan reeds. Om meer info te bekomen dienden we een mail te versturen en wachten nog op een antwoord.
 Ambassade Slovakije: geen in Brussel, enkel in Wenen. We kregen reeds een antwoordmail op onze schriftelijke vraag waarbij ze bevestigen dat reizen naar ons land mogelijk is, maar tot op vandaag, de kinderen bij terugkeer in Slowakije een staats- of thuisquarantaine moeten ondergaan!
 Ambassade Belarus in Brussel: sinds een tweetal weken hebben we contacten met de Consul en kregen maandag te horen dat hun maatregelen van toepassing blijven. Toch zou de heer Nazarenko ons op de hoogte houden op ev. versoepelingen:
o Groepen van kinderen mogen de ganse zomer NIET in het buitenland op vakantie
o Individueel kan een reis wel (ook kinderen), maar mits een Corona-test
o De administratieve afhandeling (zoals de visums) via de Duitse Ambassade, zal hij proberen in een snel procedure te laten verwerken (min. 7 dagen).
o Neemt contact op met Caritas Minsk om de zaak te bespreken.
U leest het, meerdere inspanningen werden geleverd om antwoorden te bekomen op de grootste vraag: kunnen onze kinderen komen waarbij hun en de gezondheid van de gastgezinnen geen gevaar lopen. Maar tot op vandaag, kan men vanuit de verscheidene overheidsinstanties niet duidelijk zeggen: Ja, het kan vanaf 01/07/2020. Ook vanuit Caritas Minsk - met wie we de laatste dagen ook intensief contact hadden - nemen ze deze zorg ter harte en beseffen dat een overtocht niet mogelijk zal zijn tegen deze datum. We ontvingen gisteren nog van de directeur Father Vitaliy een brief waarin hij deze bezorgdheid uitte, gezien geen perspectief en de situatie qua besmettingen en zieken (ook kinderen) in hun land nog hoog zijn. Toen we deze ochtend een telefoontje kregen van de Consul, was de beslissing duidelijk: Belarus behoudt het standpunt dat kinderen in groep niet naar het buitenland mogen deze zomer. Net voor ons nieuw gepland virtueel verleg konden we het besluit, waar we voor vreesden, in team nemen: GEEN VAKANTIES DEZE ZOMER! Uitstel naar een latere datum is geen optie, gezien de onduidelijk aanhoudt. Afspraken en taakverdelingen werden gemaakt om onze gastgezinnen persoonlijk te informeren zodat ze begrijpen dat deze keuze de enige juiste is. Ook voor Kroatië en Slovakije gaan we in overleg met onze gastouders.

Dit doet pijn, niet alleen voor ons als organisatie, maar vooral voor onze gastkinderen die een jaar lang wachten op dit moment. Maar ook onze gezinnen, zeker nu we (in deze bizarre tijden) 6 nieuwe gastouders (en 1 nieuw aangeboden kandidaat-gezin) mochten verwelkomen + 1 nieuw jong gastkoppel die kinderen van vrienden verder wou ontvangen daar het bij dit gezin niet meer mogelijk is!! Ja, Corona heeft ook ons geraakt. Maar laten we ons troosten, we zijn niet besmet, integendeel! Deze tijden heeft ons allen teruggebracht naar de basiswaarden… en ook dat voelen we bij Euro-Children. Niet getreurd, we kijken uit naar de toekomst en zullen, hoe dan ook, met onze trouwe en nieuwe gezinnen samenkomen op de geplande familiedag van 19/07/2020 (of een latere datum indien nieuwe maatregelen dit zou verbieden) om die verbondenheid te bevestigen!

We zijn dankbaar voor jullie geduld en meeleven. Hou jullie gezond en tot…

Het Bestuur