Nodig een kind uit voor de vakantie

Euro-Children

Sinds 1956 brengen wij kinderen uit probleemgebieden binnen Europa in contact met gastgezinnen. Het is de bedoeling hen een deugddoende vakantie te bezorgen!

 

AgendaFoto's

Welkom op onze nieuwe website!

We hebben een nieuw adres en telefoonnummer!!

Inderdaad, na 5 jaar vertoeven onder de huisvleugels van VZW De Kiosk in de Kloosterstraat 148 te Hoboken, geeft VZW De Loodsen ons nu een plekje in hun gebouwen, in het centrum van Antwerpen. 

nieuw adres:   Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen

nieuw telefoonnummer:          +32 (0)456/31.76.85

Ons nieuw project

Bij het uitbreken van de oorlog in 2022 hebben wij ons gericht naar Oekraïne. We gingen op zoek naar een project en een samenwerking was in 08/2022 tot stand gekomen met het Orphans Care Center in Lviv, welke kinderen en jongeren in tehuizen opvangt. Dit zijn zowel wezen, als kinderen uit moeilijke thuissituaties of waar ze niet meer in gezinsverband kunnen samenleven door de oorlog. Hun ouders kunnen de streek waar de gevechten plaatsvinden, niet verlaten daar ze zich actief willen/moeten inzetten… en in gevaar leven. Deze ouders brengen hun kind op die wijze in een veilige opvang.

Maar op 01/02/2023 werd dit project plots afgeknakt, daar hun overheid geen wezen meer toelaat om te reizen. Dit omdat ouderloze kinderen ook worden gedeporteerd naar Rusland en Oekraine hun kinderen (uiteraard) wil beschermen.

Via verschillende kanalen als Caritas en gastouders met contacten in Oekraïne worden tot op vandaag inspanningen   geleverd om te bekijken hoe kwetsbare kinderen, ev. van een andere organisatie dan het opvanghuis Orphans Care Center, een vakantietijd te gunnen.

Of kunnen kinderen via P.Roman toch overkomen? Antwoorden op onze vraag naar de juiste (oorlogs)wetten en schriftelijke reisbevestiging aan de Consul in ons land en hun betrokken ministers, blijven nog uit (ja, in oorlog zijn wij geen prioritaire zaak).

De bekomen officiële richtlijnen in administratie om te reizen in deze oorlogstijd blijken omslachtig, wat verklaart dat een Oekraïense organisatie die zich ontfermt over de vele noden van mensen in deze oorlog, geen tijd of energie kan steken in deze papieren rompslomp.

Gelukkig blijven we ons gesteund voelen door jullie, de gastgezinnen, die allen begrip en geduld hebben in deze moeilijke tijd. Vele nieuwe gezinnen bieden zich aan waardoor we al 30 kinderen kunnen gelukkig maken deze zomer.

Maar al te graag gaan deze Oekraïense organisaties in op onze uitnodiging… maar het moet mogelijk zijn. Dit weten we met zekerheid in de komende weken. Ja, we vergeten het soms, dit is een land in volle OORLOG!

Toch brengen deze samenwerkingen en spontane hulp met positieve signalen, dat beetje licht die we net nodig hebben om de hoop en het geloof te bekrachtigen!

Gelukkig brengt tijd raad. Nieuwe ideeën en nieuwe contacten zorgden voor mooie vooruitzichten. Het was gastouder Sven die zijn beroepscontacten aansprak op de Oekraïense Dienst voor Toerisme in Brussel (onderdeel van de Oekraïense overheid) en er vernam dat een hulporganisatie “Mothers of Pre-Carpathia” zich inzet voor moeders en kinderen uit Cherson, Marioepol, Loehansk en Donetsk. Sommige van deze gebieden zijn nog steeds bezet door Rusland en krijgen het heel hard te verduren. Daar waar we andere jaren al volop bezig waren met de matching van de gastkinderen aan hun gastgezinnen, moesten we dit jaar nog van nul beginnen. In maart 2023 werden de eerste contacten gelegd met Mariana. Deze dame was en is nog steeds onze contactpersoon in dit prachtige verhaal. Tijdens de vele Teams-meetings die we ’s avonds laat nog hadden, werden heel wat praktische zaken besproken. En ja, die vergaderingen liepen niet altijd van een leien dakje. Naast de communicatieproblemen die zich soms stelden werden de meetings ook af en toe onderbroken omwille van een zoveelste luchtalarm. De computer werd in allerijl afgesloten en onze correspondenten verdwenen in hun schuilkelder. Een raar gevoel, want het maakte de oorlog een klein beetje tastbaar voor ons. Niet wetende of ze de volgende vergadering zouden kunnen bijwonen. Om stil van te worden, het leert ons nederig te zijn en te genieten van elk moment dat wij in ons mooie België mogen meemaken.

De vergaderingen zelf liepen in eerste instantie wat moeizamer, er werden veel vragen gesteld. Ook de Oekraïense organisatie diende heel wat te weten te komen van Euro-Children. Ze vonden het een prachtig initiatief, maar uiteraard worden hun Oekraïense kinderen naar ons vreemd Belgenlandje gestuurd, waardoor ze ook hun bezorgdheden hadden. De bezorgdheden van onze Oekraïense partner werden één voor één weerlegd en na menig vergaderen was er de geruststelling voor beide partijen om een samenwerking aan te gaan. We kunnen zeggen dat we, online weliswaar, al een mooie vriendschap opgebouwd hebben met Mariana en haar team. Het vertrouwen langs beide zijden is er, en dat doet deugd. Mariana en haar collega’s gingen aan de slag. Ze werken samen met een school in Ivano-Frankivsk. In die gemeenschap worden heel wat gezinnen, voornamelijk moeders met kinderen, opgevangen. Laatstgenoemden sloegen op de vlucht toen de invasie begon, de vaders bleven meestal ter plaatse in dienst van de Oekraïense strijdkrachten. Sommigen verloren hun huis, anderen hun huisdieren of jammer genoeg zelfs familieleden. Gelukkig kan men rekenen op organisaties zoals “Mothers of Pre Carpathia” die zowel educatief als psychologisch binnen de oblast (= provincie) Ivano-Frankivsk ondersteuning bieden.

Maar ook in die regio moet men nog steeds rekening houden met luchtalarmen waardoor men nooit volledig zonder angst kan leven. In Ivano-Frankivsk krijgen de kinderen de kans om opnieuw naar school te gaan in het “Lyceum 1”, met zowel lager- als middelbaar onderwijs. De leerkrachten die samenwerken met Mariana kennen de kinderen en hun familie het beste, waardoor zij diegene zijn die de selectie van de kinderen op zich namen. Alleen de kinderen met de meeste noden, komen tot bij ons voor een welverdiende rustpauze.

Bedankt aan elk gastgezin dat zich wil inzetten voor deze kwetsbare kinderen. De kinderen kijken uit naar een drie weken durende vakantie waarin ze kunnen uitrusten, genieten, vrienden maken, leuke activiteiten doen, nieuwe familiebanden smeden… kortom gewoon eens écht vakantie, na net geen anderhalf jaar oorlog. Hoe klein de druppel op de hete plaat ook lijkt, weet dat dit werkelijk een verschil maakt. Niet alleen de kinderen genieten van een meer dan verdiende vakantie. Ook de families plukken hier de vruchten van. Zij kunnen eindelijk uitrusten, wetende dat hun kind de batterijen kan opladen voor het volgende schooljaar. Laat dit een begin zijn van een jarenlange samenwerking.

Geniet volop van jullie gastkind en jullie vakantie. Ook jullie hebben het verdiend! Oprechte dank.

Het Euro-Children-Team