Kiosk

Na vele jaren gehuisd te zijn in de Caritas-gebouwen te Antwerpen, moesten we ons kantoortje verlaten vanwege grondige verbouwingen en herorientatie. Wij kregen in 2017 onderdak bij Kiosk, een Sociaal Centrum waar je terecht kan voor :

contextbegeleiding, dagbegeleiding (De Draaiboom), vluchtelingenwerk, thuisbegeleidingsdienst bijzondere jeugdzorg. Kiosk VZW

Op de bovenste verdieping kregen wij opnieuw ons eigen plekje. We zijn er helemaal welkom.

Onze vrijwilliger Karel maakt er de nieuwe dossiers voor gastgezinnen en kinderen op, houdt bestanden bij en doet graag opzoekwerk in de archieven. Want regelmatig komen kinderen van toen, met de vraag naar de gegevens om opnieuw contact te leggen met hun gastgezin. Fijn, toch?

Ook daar (meestal op vrijdagmorgen) ben je welkom.

Graag vooreerst contactname op ons telefoonnummer +32 495 67 82 37

En dit is ons adres: Kloosterstraat 141 te 2660 Hoboken.