Steentje bijdragen

Geen subsidies, reiskosten

Wij ontvangen geen subsidies waardoor het ieder jaar een opgave is om de nodige centen bijeen te verzamelen om onze werkingskosten te dekken. Wat dit zijn?
De reiskosten voor de kinderen en de tijdelijke verzekering nemen een ganse brok uit ons budget. Ook komen we tegemoet in deze kost bij alle gezinnen die hun jongvolwassen Euro-Child verder uitnodigen uit de andere landen waarvoor we geen groepstransport meer organiseren (zolang hij/zij studeert en in het verleden via Euro-Children op vakantie kwam).
Gelukkig kunnen wij onze kantoor- en administratieve kosten beperken daar wij met onbezoldigde vrijwilligers deze werking draaiende houden en we het geluk hebben onderdak te krijgen bij de VZW Kiosk in Hoboken die ons een kantoortje met de nodige warmte, voorzieningen en collegiale gezelligheid aanbiedt. Wij zijn hen hiervoor heel oprecht dankbaar.
Ook het drukken en verzenden van ons driemaandelijks tijdschrift heeft een prijskaartje, maar dit is voor ons een belangrijk gegeven. Kontakten blijven onderhouden met onze sympathisanten, onze weldoeners, onze gastgezinnen van toen en nu. Zo houden we de Euro-Children-band sterk. Niet iedereen is actief op Facebook, dus onderhouden we op die wijze het ‘vriend-zijn’ met de papieren versie om te vertellen hoe het met ons, onze gastgezinnen én onze gastkinderen gaat en wat er is gebeurd de voorbije maanden of wat de toekomst zal brengen.
Een andere kost zijn het drukken van folders, affiches (al is dit vandaag beperkt) en wat promotie voeren.

Gezien onze gastgezinnen deze kinderen kosteloos opnemen in hun gezin, hebben wij beslist om de onthaalbijdrage te beperken tot €25Een stimulans om zich als kandidaat-gastgezin aan te bieden.

Legaten

U begrijpt dat wij bijzonder dankbaar zijn en ons letterlijk gesteund voelen door onze trouwe weldoeners, mensen, gemeenschappen, bedrijven die ons jaarlijks trouw blijven sponsoren. DANKJEWEL!
Ook mochten we reeds genieten van een legaat. Zoals je weet een ’testamentaire making’ waarbij onze vereniging Euro-Children word vermeld als goed doel om een som geld te ontvangen bij de erfenis. Legaten zijn een soort schenkingen via uw testament. En dit was voor ons uiteraard een fijne financiële boost en geeft de schenker of liever de erfgenamen ook het voordeel van een verlaagd tarief in successierechten. Een toegeving en stimulans vanuit de Vlaamse overheid.
Wil je meer weten, klik even op deze link of vraag gratis advies bij uw notaris.
https://belastingen.vlaanderen.be/verlaagd-tarief-voor-legaten-aan-goede-doelen-overheden-ea

Financiële bijdragen

Elke gift, hoe klein ook, is voor ons een hele grote steun. Dit kan je doen door te storten op onze bankrekening. U mag er van overtuigd zijn, elke euro wordt goed besteed en is een bijdrage om de kosten voor de overtocht van onze gastkinderen te financieren.

Voor een bijdrage zonder fiscaal attest:
BE76 4097 5515 0195 Euro-Children VZW, Kloosterstraat 141 te 2660 Hoboken

Caritas hulpbetoon, fiscale attesten, project 8007

Voor een bijdrage mét fiscaal attest (vanaf €40/jaar):
BE80 7765 9023 3377 Caritas-Hulpbetoon VZW, Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel
mededeling ‘project 8007 Euro-Children’ (zeker niet vergeten!)

Wanneer jullie ook je rijksregisternummer vermelden komt dit attest automatisch in je belastingsaangifte terecht. 

Wij hebben het geluk dat onze werking door Caritas Hulpbetoon wordt opgenomen en erkent in de projecten die zij aanbevelen, bijstaan en ondersteunen. Hierdoor kunnen langs deze weg giften met fiscale attesten gebeuren (daarom is de vermelding PROJECT 8007 zo belangrijk!). Dit is uiteraard fijn voor de vele weldoeners die graag en begrijpelijk willen genieten van dit fiscaal voordeel die de overheid aanbiedt.
Caritas Hulpbetoon draagt onze werking een warm hart toe en kunnen ook bij hun medewerkers terecht voor bijstand om onze fiscale verplichtingen (administratie t.o.v. de overheid, vragen en controle van onze boekhouding,…) juist uit te voeren. Zij hebben ook inzicht in onze werking en er is een open transparantie in onze cijfers. In het verleden waren zij, via Bruno Aerts, een ware steun in moeilijke tijden voor onze VZW.

D A N K J E W E L !!!

Doe je online-aankopen via trooper!

Zo kan je ons simpelweg, zonder 1 cent uit te geven, ook financieel steunen.

Ook wij zijn aangesloten bij TROOPER, een initiatief welke samenwerkt met de meeste Belgische webwinkels. En wat is, wat doet Trooper?
Wel, indien u online een aankoop doet via https://www.trooper.be/eurochildren en u selecteert of zoekt uw webwinkel (Cool-Blue, Collect & Go, Hema, Plopsa, Pizzahut,…), u klikt hierop, dan wordt u doorgestuurd naar de officiële site en doet u uw aankopen.
Hiermee steunt u ons financieel met een gemiddelde van 2%, zonder dat u er maar één eurocent meer voor betaalt!! Een poosje later ontvangen wij een bericht van jouw initiatief, de vermelding van de bijdrage door deze keten en krijgen wij deze som doorgestort. Eenvoudig, toch!
Troop je mee? Dankjewel!

Hoera! Onze nieuwe website staat online!

 

Bij deze gelegenheid willen we Karin Van Genegen – webdesigner en zaakvoerster van www.nonaweb.be – nogmaals danken
voor haar scherpe facturatie voor deze opdracht. En ook Jocelijn Geurts – milieuadviseur en zaakvoerster van www.axudo.be –
die ons tot bij Karin bracht én onze vaste sponsor wordt voor deze jaarlijkse bijdrage. Wij bevelen onze lezers dan ook graag hun goede service en expertise aan!