Oekraïne zegt JA!!!

Beste Vrienden,
Het was een hele hete zomer! Een tijd van veel en hopelijk ook voor jullie allen een tijd waar deze warmte jullie ontspanning
en rust gaf, maar ook nieuwe kracht en energie om het nieuwe school/werkjaar aan te vangen. Misschien kon je ook genieten van
een uitje, een reisje dichtbij of veraf. En dat zal zeker deugd hebben gedaan!
Voor onze gastgezinnen werd het – zo vertelden we jullie in onze vorige editie – geen vakantie met gastkinderen. De kinderen uit
Belarus kregen opnieuw geen toestemming van hun overheid om te reizen, een samenwerking met gemeenschappen uit het
getroffen overstromingsgebied in Wallonië bleek niet mogelijk en ons open stellen voor Oekraïense kinderen was nog te riskant.
Nochtans kunnen we spreken van een heel geslaagd werkjaar 2021/2022… als we het over de kandidaat-gastgezinnen hebben. 10
gezinnen (!) kwamen spontaan bij ons aankloppen! En dit zonder enige aanwervingscampagne. Die stelden we steeds uit – en is
uiteindelijk nooit opgestart – gezien die wereldse onzekerheden (Corona en de spanningen met Rusland). Toch klopten 5
geïnteresseerde kandidaat-ouders of alleenstaanden bij ons aan om te horen of ze iets konden betekenen voor een kind in nood.
Maar, ook evenveel oud-gastgezinnen – die in een dicht of ver verleden een gastkind uit Noord-Ierland of Slovakije, uit Bosnië of
Kroatië een of meerdere zomers ontvingen in hun gezin – boden zich opnieuw aan. Dit hadden we nog nooit meegemaakt. Het is
duidelijk dat wat in de wereld gebeurt, velen aanzet om zich toch – met een klein gebaar, een open (t)huis – belangeloos hulp aan
te bieden om ‘een steen in een rivier op aarde te verleggen’… Allen bleken ook op de hoogte van onze zoektocht het voorbije jaar.
En allen maakte het niet uit welk kind, uit welke gebied of regio, ze een kans willen geven om bij hen op vakantie te komen… mooi
toch! Het was voor onze vereniging dan ook deugddoend om deze schoonheid in de mens te ervaren, zeker in een jaar waar heel
hard is gewerkt voor weinig resultaat..
Of toch niet! Neen, we hebben goed – sorry – schitterend nieuws!! De gesprekken die sinds mei zijn opgestart met de Oekraïense
vereniging ‘Orphans Care Center’ in Liviv, hebben vruchten afgeworpen. Het wordt een échte samenwerking! Op woensdag 24
augustus jl. hadden we een eerste video-meeting met hun directeur Father Roman en vrijwilligster Khrystyna. Tijdens een dik uur
leerden we elkaar wat beter kennen, gaven we elk nog wat duiding over de werkingen en bleken we voor elkaar iets te kunnen
betekenen. We sloten af met een enthousiaste Oekraïense ‘JA’ op onze uitnodiging om in de toekomst kinderen uit hun vereniging
in de zomer op vakantie te laten te komen. Komende zomer 2023 – uiteraard steeds met een ‘als de oorlogssituatie ter plaatse
die mogelijkheid biedt’ – mogen we Oekraïense kinderen welkom heten in onze Vlaamse gezinnen! In onze volgende editie zullen
we jullie meer vertellen over dit opvanghuis in Liviv. Maar je herinnert jou misschien vanuit onze vorige nieuwsbrief, dat ze zowel
wezen als kinderen en jongeren uit moeilijke thuissituaties opvangen, of waarvan ouders – door hun inzet aan de oorlog – niet voor
hun kinderen kunnen zorgen.
Wij zijn blij, heel blij!! Na vele inspanningen zijn we beloond. Er is veel werk voor de boeg om dit alles tegen juli 2023 in goede
banen te laten lopen. Zo’n nieuws geeft ons uiteraard nieuwe moed en kracht om er opnieuw voor te gaan. We nemen even pauze
in september en gaan met ons team opnieuw van start in oktober. Onze 30 wachtende gezinnen brachten we reeds op de hoogte
van dit heugelijk nieuws. Zij zullen het leven van Oekraïense kinderen eventjes zorgeloos maken. Enkele weken weg uit een leven
waar oorlog realiteit is. Fijn dat we opnieuw op velen, volgens hun mogelijkheden, kunnen rekenen!