Geen tijdschrift!

Dit is de digitale nieuwsbrief die we op 3 juli jl. verzonden aan de (kandidaat/oud)gastouders en sympathisanten waarvan we over het mailadres beschikken. Bezorg ons via info@euro-children.be jouw mailgegevens, zou kunnen we ook jou in de toekomst digitaal op de hoogte houden… Dankjewel!

Beste vrienden,
Eind vorig jaar kon ons Tijdschrift-Team door de Coronabeperkingen niet samenkomen om de laatste editie van ons tijdschrift 2020 te verspreiden en stelden we een digitale nieuwbrief op die we aan de gekende en ontvangen mailadressen konden bezorgen. Tegen de daaropvolgende editie, begin 2021, hadden we ons B-plan opgestart door een samenwerking aan te gaan met het maatwerkbedrijf Ryhove te Gent. Ons tijdschrift 2021/1 kon dan ook verschijnen, wat zeker voor herhaling vatbaar is.
Ook nu moet onze werking verder met tegenslagen. Uiteraard blijft Corona ons en de hele wereld verder beïnvloeden in onze activiteiten, ook voor Euro-Children. Dit is dan ook de reden dat we geen tijdschrift 2021/2 opstellen, maar opnieuw vervangen door deze digitale nieuwsbrief.
Maar het is vooral de politieke spanning in Belarus die onze werking blokkeert. Al maanden is daar hevige onrust en zijn protesten dagelijkse kost. Na het incident op 23 mei jl. op de Ryanairvlucht met opposant Roman Protasevitsj, werd het alleen maar erger. De daaropvolgende zondag lag het vliegverkeer stil en werden door Europa sancties genomen. Dit alles treft natuurlijk vooral de inwoners van Wit-Rusland… dus ook onze Euro-Children.
Net 2 dagen ervoor hadden we nog Consul Anton Nazarenko (voor Belarus hier in Brussel) gecontacteerd om te luisteren hoe de Coronavooruitzichten waren in hun land. Ook daar liep de vaccinatieplanning gelukkig goed. Maar, gezien Belarus niet onder de aankomende EU-reisrichtlijnen valt en zij geen gebruik maken van de erkende EU-vaccins, is ook dit een ander verhaal. Tevens had hun overheid de richtlijnen rond reizen nog niet gewijzigd. D.w.z. dat hun grenzen nog steeds waren gesloten en enkel essentiële reizen naar België eventueel konden. Ook was de Duitse ambassade – die alle documenten voor deze kinderen regelt – nog gesloten. Buitenlandse vakanties voor kinderen waren bijgevolg nog niet toegelaten. Toch zou hij ons een laatste update geven tegen half juni (een uiterste datum), met de belofte een spoed-afhandeling voor de noodzakelijke visums te regelen – wanneer (je weet nooit) er alsnog een versoepeling zou komen vanuit Wit-Rusland… Dit was voor het incident met journalist Roman Protasevitsj.
Op 25 mei hadden we net een geplande online-meeting met onze Caritas-collega’s uit Belarus om de stand van zaken voor de naderende zomer 2021 te overlopen. We werden deze keer bijgestaan door onze eigen tolk! Daria, een nieuwe gastouder met Russische roots, bood zich aan deze taak op te nemen. Wat was dit een verschil! Hierdoor hoefde niet elke zin, elke duiding eerst omgezet in het Engels en dan naar het Wit-Russisch (of omgekeerd). Haar bijdrage vereenvoudigde ons gesprek met Father Vitaliy, Olga & Anna waardoor we een aangename en vlotte Zoom-vergadering hadden. Niet alleen voor dit ene zoom-moment zijn we haar dankbaar, maar ook om haar bereidheid ons hierbij steeds te ondersteunen. Een nieuwe EC-vrijwilligster is geboren!
We hoorden dat het in hun land écht niet goed gaat. Bovenop het beperkte Corona-bestaan, beleven zij in een harde tijd. De politieke situatie heeft een grote invloed op hun dagdagelijks leven. Tevens zijn de Corona-maatregelen – naar hun aanvoelen – een makkelijk excuus voor het Loukasjentko-bewind, om vrijheden van de inwoners (ook het reizen) te beperken. Dit brengt ook angst mee voor de vele gezinnen. Father Vitaliy had – zeker door deze nieuwe omwenteling – geen goed oog op de komende weken en maanden… dus ook niet op de vakantie voor onze Euro-Children.
Toch maakten we de afspraak (eigenlijk op ons aandringen) ons gezamenlijk definitief standpunt over de ‘zomer 2021’ nog even uit te stellen en elkaar na een 2-tal weken opnieuw te contacteren om dan de knoop door te hakken. Wie weet – ook al is dit een heel klein sprankeltje hoop – zouden de spanningen in Belarus wat temperen, luchtvaartmaatschappij Belavia (waar ook wij onze vliegtickets boeken) opnieuw vliegen, daalden de Corona-cijfers verder in beide landen. Misschien, een heel klein beetje misschien…
Deze info briefden we de daaropvolgende dag door aan onze actieve gastgezinnen. Ook zij reageerden met verdriet om wat dit op de Belaruskinderen teweeg brengt en betreurden dat zij stapvoets bevestigd werden in wat ze angstig zagen gebeuren. Ze bleven dat sprankeltje hoop behouden.
Nadat we op 14 juni opnieuw poolshoogte hadden genomen bij de consul, hadden we ons nieuw zoomoverleg op 18 juni met onze collega’s in Belarus om knopen door te hakken. Nu ja, veel kon niet worden besproken daar de Wit-Russische overheid geen wijzigingen of versoepelingen had aangekondigd. Alles bleef ongewijzigd, dus ook geen kindervakanties in het buitenland. Father Vitaliy vertelde zelfs dat de spanningen alleen maar erger zijn geworden, mensen angst hebben want controles worden uitgevoerd door de KGB, samenscholing mag niet, zelfs niet met jongeren die samenkomen, een mening uitten wordt een arrestatie… Het was pijnlijk om deze verhalen te horen.
…En te moeten concluderen dat onze Euro-Children, na de Coronabeperking van vorig jaar, ook deze zomer niet bij hun gastgezin in Vlaanderen op vakantie kunnen.
We hadden er nochtans een heel goed werkjaar op zitten: 16 kinderen waren welkom in 13 gastgezinnen! Dit waren:
• 6 kinderen in 4 ouwe getrouwe gastgezinnen
• 4 kinderen in 4 gezinnen die zich in 2020 als nieuw gastgezin aanboden (kon niet doorgaan door Corona)
• 6 nieuwe kinderen die in 5 nieuwe gastgezinnen de start namen

Dit minder fijne annulatienieuws brachten we telefonisch over, met een persoonlijke babbel, aan elk Belarus-gastgezin. En ook jullie, beste trouwe vrienden, wilden we via deze weg op de hoogte stellen: ook nu weer GEEN ZOMER DEZE ZOMER!!
Wel hadden we aan de Caritas-medewerkers reeds de belofte gedaan dat – als de vakantietrip niet kan doorgaan voor deze kinderen – we hen wel graag iets willen aanbieden. Ons oorspronkelijk voorstel om een daguitstap te financieren of te bekijken of een weekendje/kamp kon georganiseerd in eigen land, bleek ook niet mogelijk gezien men zich niet in groep mag begeven op straat… Ook kinderen blijken voor de overheid een gevaar op enig protest of samenscholing. Hierdoor zullen we deze kinderen troosten met een attentie. De mensen van Caritas overleggen nog wat hen het meest zou plezieren. Zo zullen we toch iets betekenen voor deze kinderen en kunnen ze voelen dat we hen zeker niet vergeten zijn… Een kleine troost.
Toch prijzen we ons een beetje gelukkig dat onze 5 studenten – de Slovaakse en Kroatische jongeren die nog steeds op vakantie komen in hun gastgezin – vermoedelijk wel kunnen komen deze zomer (afhankelijk van hun studies en persoonlijke situatie). Nu de EU-reisadviezen zijn bepaald, wordt ook dit definitief. We hopen dan ook dat ze de geslaagd zijn, opdat ze over de nodige vakantietijd kunnen beschikken en overvliegen naar hun Vlaamse vakantiethuis!
Maar we blijven hopen op een betere toekomst in Belarus, want ook voor 2022 staan reeds nieuwe gezinnen klaar:
• 3 gezinnen uit 2020 die door omstandigheden uitstel vroegen voor 4 gastkinderen
• 5 gastgezinnen die zich reeds voor de volgende zomer kandidaat stellen

Meer dan een goede reden voor onze vrijwilligers om de moed niet te verliezen (ook al is deze tegenslag niet fijn na de vele extra-inspanningen in Corona-tijd). We gaan er nog steeds enthousiast voor!!!

Bij deze gelegenheid wensen wij al onze lezers een fijne deugddoende (vakantie)zomer toe, met tijd voor elkaar en de dingen waarvoor soms tijd tekort schiet!
Een warme groet!

Wil je graag meer weten over de huidige situatie in Wit-Rusland, volg dan met ons de nieuwsberichten via het digitale kanaal van de VRT in hun dossier PROTEST WIT-RUSLAND https://www.vrt.be/vrtnws/nl/dossiers/2020/08/protest-wit-rusland/