Een nieuw werkjaar, een nieuwe uitdaging, een nieuw project.

Beste vrienden,
In onze vorige editie brachten we het heugelijke nieuws dat we in de Zomer 2023 Oekraïense kinderen zullen uitnodigen. Het
Orphans Care Center uit Lviv gaat met ons in zee. Dit opvanghuis voor wezen en kinderen uit een moeilijke gezinssituatie, vangt
sinds de oorlog ook kinderen op die slachtoffer zijn van die oorlog. Deze ouders zetten zich in voor de vrijheid van hun land
waardoor ze hun kinderen in veiligheid brengen bij deze organisatie.
In november zijn onze gekende gastouders, die zich de voorbije jaren hadden aangeboden, opnieuw aangeschreven met de
vraag of ze hun huis terug willen openstellen tijdens die 3 zomerweken in de julimaand. Gezien dit een nieuwe groep kinderen
is, is dit als het ware ook voor hen een nieuwe start. Mondjesmaat komen de antwoorden binnen. Toch hopen we tegen de
jaarwissel een zicht te krijgen over hoeveel gastgezinnen. We beloofden de directeur van het opvanghuis, Father Roman immers
een schatting te geven hoeveel kinderen ze met zekerheid kunnen selecteren om een zorgeloze vakantie in een warm gastgezin
te beleven.
Uiteraard gaan we ook nieuwe gastgezinnen rekruteren, want er wachten/hopen veel kinderen in dit opvanghuis op een positief
antwoord. Maar, dit kunnen we niet alleen. Een kleine inspanning van jou, beste lezer, kan van grote betekenis zijn. Binnenin dit
tijdschrift vind je onze nieuwe affiche met een warme oproep deze ergens uit te hangen (en niet weg te gooien aub!). Gewoon
bij je thuis of op een andere plek. Of raakt ons verhaal je en wil je misschien/terug gastgezin zijn, neem vrijblijvend contact op!
En… zo’n nieuwe uitdaging, nieuw project, vraagt aan ons team niet alleen veel voorbereidingen, nieuwe contacten, nieuwe
administratie, nieuw druk- en denkwerk, maar ook nieuwe budgetten. Het spreekt voor zich dat we er naar streven een mooi
groepje kinderen tot in Vlaanderen te brengen… en dat heeft een prijskaartje. De transportkosten en verzekering nemen we
volledig ten laste. Onze laatste actie, de quiz – zo zal je in het verslag op blz. 3 lezen – bracht een dikke €1.000 (!) op en in het
weekend van 10 & 11 december ek. zorgt Martine opnieuw voor wat inkomsten met haar kraam op de Kerstmarkt in Duffel!
Gelukkig kunnen we ook rekenen op gulle schenkers die zomaar een som storten of de jaarlijkse gewoonte hebben om (met
fiscaal) attest een gift te doen.
Maar ons steunen kan ook zonder dat je het geld kost. Ja, je leest het goed: door een kleine
gewoonte aan te nemen als online-shopper. Met de kerstaankopen in het vooruitzicht,
willen we jullie eraan herinneren om eerst te passeren via www.trooper.be/eurochildren als
je klaar zit aan je computer, tablet of smartphone om deze aankopen vanuit je zetel te doen.
Na je eerste inlog krijg je zelfs bij je volgende aankoop een pop-up… en met een klik
zorg jij steeds opnieuw voor onze kassteun.. zonder dat je het je €1 kost! Dit bedrijf gunt ons
nl. een %je op je aankoopbedrag. Dus, DOEN!

Voor we jullie uitzwaaien bij dit jaareinde,
wensen we jullie van harte, lieve Euro-Children-vrienden,

Een Zalige Kersttijd &
Een 2023 vol (wereld)vrede!!! Het Euro-Children-Team