HET WERD EEN 🌞 INFOAVOND

We hebben de traditie om rond 1 juni – nadat op 1 mei de inschrijvingen zijn afgesloten en alle huisbezoeken afgerond – alle gastgezinnen die instappen in het komende zomerverhaal, uit te nodigen op een informatiemoment. Dan komen oude getrouwen maar ook veel nieuwe gezichten langs, popelend om te vernemen hoe alles nu eigenlijk zal gebeuren en antwoorden te krijgen op vele praktische vragen. Maar het is ook fijn om die groep mensen, vrijwilligers en gezinnen van over het ganse Vlaamse land, samen te brengen en elkaar, soms een eerste keer, te ontmoeten. Niet alleen de zon straalde, maar ook de 54 aanwezigen (slechts 4 gezinnen hadden zich verontschuldigd). Wat wil je, allemaal mensen met 1 gemeenschappelijke deler: een gouden💛!

Naar goede gewoonte spreken we steeds een gastouder aan om van onze voorbije activiteit iets neer te pennen. Katia, een nieuwe gastouder, bij wie we ook al even mochten aankloppen voor juridische advies, was hiertoe onmiddellijk bereid. Dankjewel, Katia!

 

Op 3 juni was het verzamelen geblazen op de – nog voor enkele maanden – zetel van Euro-Children in Hoboken.

Eerst werd er een drankje en een knabbeltje genuttigd in de buitenlucht, waarna het ganse gezelschap naar de vergaderruimte binnen verhuisde.

Na een kleine stoelendans gaf Ann een samenvattende intro over de geschiedenis van Euro-Children. Vervolgens zette Sven de presentatie verder.

De contacten met de Oekraïense zijde werden toegelicht, info over aankomst en vertrek werd meegedeeld (de locatie zal nog worden bepaald), maar er werden ook praktische tips gegeven (vertaalboekje, contact met het thuisfront, voeding, …).

Bij de busmaatschappij wordt geïnformeerd of de lege bus bij terugkeer begin juli hulpgoederen kan meenemen (welke goederen er precies nodig zijn zal dan nog worden meegedeeld).

De toewijzingen van de kindjes worden eerstdaags afgerond, waarna de nodige informatie wordt meegedeeld.

Voor ons gastgezinnen is het nu spannend afwachten wie we in ons midden zullen mogen verwelkomen.

Katia