Euro-Children VZW

Steentje bijdragen

Warmste Week


Euro-Children is een VZW die overleeft dankzij de financiële steun van onze weldoeners. Gewoon door giften, sponsoring van bedrijven, opbrengsten van acties die door vrijwilligers, gezinnen of sympathisanten op touw worden gezet en ook dank zij De Warmste Week. Je weet wel, de week net voor Kerstmis waarbij Music for Life in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting geld inzamelt via warme acties, koekenbak, de Warmathon, verkoop van 'vlammetjes' en door plaatjes aan te vragen op Studio Brussel én waar wij samen met bijna 2000 erkende VZW's een deeltje krijgen uit deze reusachtige opbrengstpot! Herinner u het indrukwekkende cijfer op Kerstavond 2018:Vrijwilligers, actie organiseren
2018 was voor ons een heel productief jaar aan acties door onze vrijwilligers (zij verdienen een dikke pluim!). Kijk maar even in onze 'agenda' bij 'net gemist'.
Of misschien wil jij (dit hoeft niet alleen in de Warmste Week) ook een actie organiseren, een verkoop doen met de opbrengst voor Euro-Children, of een Quiz, een standje op een rommelmarkt,... Heb je plannen, neem dan contact met ons op zodat we jou eventueel kunnen bijstaan, promotiemateriaal van Euro-Children bezorgen (dropfags, sandwichbord, affiches, folders, tijdschriften,...) en jouw initiatief publiceren op onze Facebookpagina en hiervoor een Evenement aanmaken. Ook laten we dit graag verschijnen op deze website in onze 'agenda'. Click op deze link en vertel ons jouw actie. DOEN!

Geen subsidies, reiskosten


Wij ontvangen dus geen subsidies waardoor het ieder jaar een opgave is om de nodige centen bijeen te verzamelen om onze werkingskosten te dekken. Wat dit zijn?
De reiskosten voor de kinderen en de tijdelijke verzekering nemen een ganse brok uit ons budget. Gelukkig kunnen wij onze kantoor- en administratieve kosten beperken daar wij met onbezoldigde vrijwilligers deze werking draaiende houden en we het geluk hebben onderdak te krijgen bij de VZW Kiosk in Hoboken die ons een kantoortje met de nodige warmte, voorzieningen en collegiale gezelligheid aanbiedt. Wij zijn hen hiervoor heel oprecht dankbaar.
Ook het drukken en verzenden van ons driemaandelijks tijdschrift heeft een prijskaartje, maar dit is voor ons een belangrijk gegeven. Kontakten blijven onderhouden met onze sympathisanten, onze weldoeners, onze gastgezinnen van toen en nu. Zo houden we de Euro-Children-band sterk. Niet iedereen is actief op Facebook, dus onderhouden we op die wijze het 'vriend-zijn' met de papieren versie om te vertellen hoe het met ons, onze gastgezinnen én onze gastkinderen gaat en wat er is gebeurd de voorbije maanden of wat de toekomst zal brengen.
Een andere kost zijn het drukken van folders, affiches (al is dit vandaag beperkt) en wat promotie voeren.

Gezien onze gastgezinnen deze kinderen kosteloos opnemen in hun gezin, hebben wij beslist om de onthaalbijdrage te verlagen naar €25 vanaf dit werkjaar. Het is niet eenvoudig vandaag om gastgezinnen te vinden en het aantal daalt, spijtig genoeg, ieder jaar. Zo hopen we dat deze financiële toegeving, ook een stimulans kan zijn om zich toch als kandidaat-gastgezin aan te bieden.

Legaten


U begrijpt dat wij bijzonder dankbaar zijn en ons letterlijk gesteund voelen door onze trouwe weldoeners, mensen, gemeenschappen, bedrijven die ons jaarlijks trouw blijven sponsoren. DANKJEWEL!
Ook mochten we reeds genieten van een legaat. Zoals je weet een ’testamentaire making’ waarbij onze vereniging Euro-Children word vermeld als goed doel om een som geld te ontvangen bij de erfenis. Legaten zijn een soort schenkingen via uw testament. En dit was voor ons uiteraard een fijne financiële boost en geeft de schenker of liever de erfgenamen ook het voordeel van een verlaagd tarief in successierechten. Een toegeving en stimulans vanuit de Vlaamse overheid.
Wil je meer weten, klik even op deze link of vraag gratis advies bij uw notaris.
https://belastingen.vlaanderen.be/verlaagd-tarief-voor-legaten-aan-goede-doelen-overheden-ea
Financieel steentje bijdragen?


Voor een bijdrage zonder fiscaal attest:
BE76 4097 5515 0195 Euro-Children VZW, Kloosterstraat 141 te 2660 Hoboken

Voor een bijdrage mét fiscaal attest (vanaf €40/jaar):
BE80 7765 9023 3377 Caritas-Hulpbetoon VZW, Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel
mededeling 'project 8007 Euro-Children' (zeker niet vergeten!)

Caritas Hulpbetoon, fiscale attesten, project 8007


Wij hebben het geluk dat onze werking door Caritas Hulpbetoon wordt opgenomen en erkent in de projecten die zij aanbevelen, bijstaan en ondersteunen. Hierdoor kunnen langs deze weg giften met fiscale attesten gebeuren (daarom is de vermelding PROJECT 8007 zo belangrijk!). Dit is uiteraard fijn voor de vele weldoeners die graag en begrijpelijk willen genieten van dit fiscaal voordeel die de overheid aanbiedt.
Caritas Hulpbetoon draagt onze werking een warm hart toe en kunnen ook bij hun medewerkers terecht voor bijstand om onze fiscale verplichtingen (administratie t.o.v. de overheid, vragen en controle van onze boekhouding,...) juist uit te voeren. Zij hebben ook inzicht in onze werking en er is een open transparantie in onze cijfers. In het verleden waren zij, via Bruno Aerts, een ware steun in moeilijke tijden voor onze VZW.

D A N K J E W E L !!!

Zo kan je ons simpelweg, zonder 1 cent uit te geven, ook financieel steunen.

Doe je online-aankopen via TROOPER of GRATIS DOELEN STEUNEN!!


Ook wij zijn aangesloten bij TROOPER, een initiatief welke samenwerkt met de meeste Belgische webwinkels. En wat is, wat doet Trooper?
Wel, indien u online een aankoop doet via https://www.trooper.be/eurochildren en u selecteert of zoekt uw webwinkel (Cool-Blue, Collect & Go, Hema, Plopsa, Pizzahut,...), u klikt hierop, dan wordt u doorgestuurd naar de officiële site en doet u uw aankopen.
Hiermee steunt u ons financieel met een gemiddelde van 2%, zonder dat u er maar één eurocent meer voor betaalt!! Een poosje later ontvangen wij een bericht van jouw initiatief, de vermelding van de bijdrage door deze keten en krijgen wij deze som doorgestort. Eenvoudig, toch!
Troop je mee? Dankjewel!


Ook kan je ons zomaar, GRATIS steunen via GRATIS DOELEN STEUNEN!
Gratisdoelensteunen.nl werkt samen met verschillende webshops, om op deze manier extra inkomsten te genereren voor o.a. clubs, verenigingen en goede doelen. Hoe werkt dit? Een club, vereniging of goed doel, dus wij als Euro-Children, maakten bij Gratisdoelensteunen.nl een persoonlijke pagina aan. Deze link kan worden doorgespeeld naar leden / vrienden / consumenten. Wanneer een lid /vriend / consument via deze persoonlijke pagina een aankoop doet bij een aangesloten webshop, zoals Wehkamp, Coolblue of Thuisbezorgd.nl, wordt er door de webshop een commissie betaald aan Gratisdoelensteunen.nl. Deze commissie gaat voor het grootste deel naar de club/vereniging/het goede doel toe. Een goed doel steunen zonder daar extra geld voor te hoeven betalen: dat is toch ideaal? Mag Euro-Childen op jou rekenen? Dankjewel!
https://gratisdoelensteunen.nl/zoeken?q=euro-children


Alvast veel aankoopplezier via TROOPER of GOEDEDOELEN!!!