Euro-Children VZW

Kandidaat

Euro-Children is een VZW die op dit moment vooral kinderen uit Belarus naar België haalt voor een deugddoende vakantie in een gastgezin.

Zoals jullie misschien weten ligt Belarus zeer dichtbij de Tsjernobylkernramp van 20 jaar terug. Dit lijkt een lange periode maar zoals je misschien gezien hebt in programma Reizen Waes, nog steeds zéér up- to-date.

Zowel het economische, financiële, gezondheid, sociaal leven blijven bezorgdheden in Belarus. Een kind 1 maand uit deze ongezonde situatie halen doet wonderen en geeft op termijn kansen. Dit is wat wij met deze vereniging doen... kansen geven aan kinderen, maar zeker en ook niet in het minst, aan de gastgezinnen zelf. Kansen op ontmoetingen, relaties over grenzen heen. Aanleren, voelen dat niets vanzelfsprekend is. Waar plaats is voor 4 is ook plaats voor 5...

De oorsprong van onze VZW vind je al terug in 1956. In de gloriejaren kwamen zo'n 800 kinderen per jaar naar België… Nu zijn er dat nog 15. Niet omdat we geen kinderen meer hebben, maar wel omdat wij geen gastgezinnen meer vinden.

Onze stichter Father Robert (uit Antwerpen) overleed in 2018. Het zoeken naar nieuwe contactpersonen en vertrouwen vanuit Belarus had wat tijd nodig maar met een bezoek aan Minsk, werden onze contacten hersteld en kunnen we er samen opnieuw voor gaan.

Gezien jij op onze webstek terecht ben gekomen en dit hier leest, ben jij ook een persoon met het hart op de juiste plaats, ben je gelokt om ook iets te betekenen voor iemand. Misschien wel om ook enkele weken in juli een kind in jullie gezin op te nemen. Kunnen we je raken, wil je meer weten, graag wat info? Bel, chat, mail ons. Graag een persoonlijk bezoekje? Met ons team van vrijwilligers/gastouders doen we graag een babbel met jou. Shoot! Tel: +32 495 67 82 37 info@euro-children.be https://www.facebook.com/eurochildren/

Hopelijk mogen we jou, jullie gezin of als koppel, grootouders, alleenstaande welkom heten in onze Euro-Children-familie? Elk van jullie kan een warm gastgezin worden voor kinderen uit minder kansrijke omgevingen.

Samen voor nieuwe gastgezinnen? Dat zou fijn zijn, want de nood is heel groot!

Het bestuur
Onthaalbijdrage


Sinds jaar en dag betaalt elk gastgezin een onthaalbijdrage. Dit is de enige persoonlijke bijdrage die wij hen per werkjaar aanrekenen en wijzigt niet wanneer er meerdere kinderen in 1 gezin worden opgenomen. Alle andere kosten dragen we zelf en verzamelen we door giften, activiteiten, evenementen, verkoop enz. Gezien onze gastgezinnen deze kinderen kosteloos opnemen in hun gezin, hebben wij beslist om de onthaalbijdrage vanaf deze zomer te verlagen naar €25. Het is niet eenvoudig vandaag om gastgezinnen te vinden en het aantal daalt, spijtig genoeg, ieder jaar. Zo hopen we dat deze financiële toegeving, ook een stimulans kan zijn om zich toch als kandidaat-gastgezin aan te bieden.
Inschrijving nieuw gastgezin


Het formulier kan uitsluitend worden gebruikt door kandidaat gastgezinnen, die na het vragen van informatie reeds een “code” hebben gekregen van Euro-Children. Indien de code begint met 9999/2019/00? moet u zelf deze 9999 vervangen door het postgetal van uw woonplaats. De reden is dat uw adres niet of onvolledig was vermeld op uw aanvraag voor informatie.

U vervolledigd de drie laatste met 0 (nul) + uw getal, maar zorg ervoor dat er alleen maar 3 cijfers worden gebruikt.

Indien u nog niet over deze code beschikt, vraag het dan door even de klikken op Documentatie.

Lees dit eerst aandachtig:

1 * door het invullen van dit formulier en het te voorzien van het wachtwoord dat vermeld was op de brief die u heeft ontvangen, verbindt u er zich toe de door Euro-Children gestelde voorwaarden te aanvaarden.

2 * u geeft aan Euro-Children de toelating, inlichtingen in te winnen over uw morele en pedagogische mogelijkheden voor de opname van een gastkind. U kan op het formulier zelf aanduiden wie u als referentie wenst te geven. Deze personen kunnen vb. zijn: iemand uit het pastoraal team (liefst naam van parochie vermelden), een geneesheer, directie of leerkrachten van de school, een bevriend gezin dat reeds met Euro-Children samenwerkt. Bij het contacteren van deze personen worden de regels van de privacy volledig gerespecteerd.

3 * nadat het secretariaat uw definitieve aanvraag heeft ontvangen, zal de verantwoordelijke voor de sociale dienst contact met u opnemen voor een afspraak bij u thuis.