Euro-Children VZW

Kandidaat

Onthaalbijdrage

Sinds jaar en dag betaalt elk gastgezin een onthaalbijdrage. Dit is de enige persoonlijke bijdrage die wij hen per werkjaar aanrekenen en wijzigt niet wanneer er meerdere kinderen in 1 gezin worden opgenomen. Alle andere kosten dragen we zelf en verzamelen we door giften, activiteiten, evenementen, verkoop enz. Gezien onze gastgezinnen deze kinderen kosteloos opnemen in hun gezin, hebben wij beslist om de onthaalbijdrage vanaf deze zomer te verlagen naar €25. Het is niet eenvoudig vandaag om gastgezinnen te vinden en het aantal daalt, spijtig genoeg, ieder jaar. Zo hopen we dat deze financiële toegeving, ook een stimulans kan zijn om zich toch als kandidaat-gastgezin aan te bieden.

Inschrijving nieuw gastgezin

Het formulier kan uitsluitend worden gebruikt door kandidaat gastgezinnen, die na het vragen van informatie reeds een “code” hebben gekregen van Euro-Children. Indien de code begint met 9999/2019/00? moet u zelf deze 9999 vervangen door het postgetal van uw woonplaats. De reden is dat uw adres niet of onvolledig was vermeld op uw aanvraag voor informatie.

U vervolledigd de drie laatste met 0 (nul) + uw getal, maar zorg ervoor dat er alleen maar 3 cijfers worden gebruikt.

Indien u nog niet over deze code beschikt, vraag het dan door even de klikken op Documentatie.

Lees dit eerst aandachtig:

1 * door het invullen van dit formulier en het te voorzien van het wachtwoord dat vermeld was op de brief die u heeft ontvangen, verbindt u er zich toe de door Euro-Children gestelde voorwaarden te aanvaarden.

2 * u geeft aan Euro-Children de toelating, inlichtingen in te winnen over uw morele en pedagogische mogelijkheden voor de opname van een gastkind. U kan op het formulier zelf aanduiden wie u als referentie wenst te geven. Deze personen kunnen vb. zijn: iemand uit het pastoraal team (liefst naam van parochie vermelden), een geneesheer, directie of leerkrachten van de school, een bevriend gezin dat reeds met Euro-Children samenwerkt. Bij het contacteren van deze personen worden de regels van de privacy volledig gerespecteerd.

3 * nadat het secretariaat uw definitieve aanvraag heeft ontvangen, zal de verantwoordelijke voor de sociale dienst contact met u opnemen voor een afspraak bij u thuis.